Οροι Χρήσης

Οροι Χρήσης Ηλεκτρονικού Καταστήματος kallipharm.gr

Σημείωση: Ο χρήστης οφείλει να διαβάσει το παρόν κείμενο με τους Ορους Χρήσης του ηλεκτρονικού μας καταστήματος kallipharm.gr. Εφόσον χρησιμοποιήσει το kallipharm.gr θεωρείται αυτόματα πως έχει αποδεχτεί ανεπιφύλακτα τους όρους αυτούς.

1. Γενικά

Το kallipharm.gr είναι το ηλεκτρονικό κατάστημα του Φαρμακείου ΚΑΛΛΙΝΙΝΤΖΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, που εδρεύει στο Πέραμα, οδός Πλαστηρα 25 - 18863. Το ηλεκτρονικό μας κατάστημα λειτουργεί συνεχώς,
και σας παρέχει την δυνατότητα να επιλέξετε ανάμεσα σε μια πλήρη γκάμα παραφαρμακευτικών προιόντων.
Βάσει της Ελληνικής Νομοθεσίας δεν επιτρέπεται η πώληση φαρμάκων ή η εκτέλεση συνταγών μέσω internet.

2. Λειτουργία – περιεχόμενο

Η εταιρεία μας διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει, ανανεώσει, ή διαγράψει μέρος ή το σύνολο του περιεχομένου, της τιμολογιακής και εκπτωτικής πολιτικής, της δομής, της εμφάνισης, και/ή των τεχνικών προδιαγραφών του kallipharm.gr όποτε κρίνει σκόπιμο και χωρίς πρότερη ειδοποίηση του χρήστη. Ακόμη, διατηρεί το δικαίωμα να αναστείλει ή να τερματίσει την λειτουργία του kallipharm.gr χωρίς πρότερη ειδοποίηση του χρήστη.

Καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε οι πληροφορίες που δημοσιεύονται στο kallipharm.gr και αφορούν τα προιόντα του ηλεκτρονικού καταστήματος να είναι ορθές, ενήμερες, και πλήρεις.
Τυχόν σφάλματα στις αναγραφόμενες πληροφορίες των προιόντων (όπως ενδεικτικά στην διαθεσιμότητα, στην φωτογραφία, στην αναγραφόμενη τιμή) ενδέχεται να οφείλονται σε διάφορους παράγοντες,
όπως τεχνολογικές αστοχίες, τυπογραφικά ή ανθρώπινα λάθη, λανθασμένες πληροφορίες από τους προμηθευτές, κ.ά.
Αν διαπιστώσετε κάποιο τέτοιο σφάλμα πριν ή και μετά την ολοκλήρωση της παραγγελίας σας, σας παρακαλούμε να μας ενημερώσετε σχετικά είτε με e-mail στο info@kallipharm.gr
είτε τηλεφωνικά στο 21 0441 3558 και θα καταβάλλουμε κάθε προσπάθεια να αποκαταστήσουμε το πρόβλημα το συντομότερο δυνατόν,
φροντίζοντας παράλληλα για την ορθή εκτέλεση της παραγγελίας σας.

3. Χρήση

Οι επισκέπτες και χρήστες του kallipharm.gr αποδέχονται ότι θα χρησιμοποιήσουν το ηλεκτρονικό μας κατάστημα σύμφωνα με τον νόμο και τα χρηστά ήθη, και δεν θα το χρησιμοποιήσουν για να δημοσιεύσουν, αποστείλουν, ή μεταδώσουν με οποιονδήποτε τρόπο περιεχόμενο παράνομο, απειλητικό, προσβλητικό, άσεμνο, χυδαίο, συκοφαντικό, δυσφημιστικό, περιεχόμενο που παραβιάζει το προσωπικό απόρρητο, πνευματικά δικαιώματα τρίτων, εκφράζει φυλετικές ή άλλες διακρίσεις, ή προσβάλλει ανηλίκους. Ακόμη, δεν θα προβούν σε πράξεις ή παραλείψεις που να δύνανται να προκαλέσουν βλάβη στο kallipharm.gr, ή να επηρεάσουν την παροχή υπηρεσιών του kallipharm.gr.

4. Ευθύνη

Το kallipharm.gr δεν φέρει ευθύνη για αλλαγές στην διαθεσιμότητα των προιόντων, καθώς αυτή επηρεάζεται από της συνθήκες του εμπορίου και την διαθεσιμότητα των προμηθευτών μας. Είναι ευθύνη μας να σας ενημερώσουμε άμεσα σε περιπτώσεις που η διαθεσιμότητα για τα προιόντα της παραγγελίας σας παρουσιάζει απόκλιση από την αναγραφόμενη.

Ακόμη, δεν φέρουμε καμία ευθύνη για καθυστέρηση ή μη εκτέλεση παραγγελιών όταν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας, όπως φυσικές καταστροφές, απεργίες, κλπ, καθώς και λόγους που δεν μπορούν να αποδοθούν σε δική μας υπαιτιότητα, όπως δυσλειτουργίες των συνεργαζομένων εταιρειών ταχυμεταφορών, του παρόχου Επεξεργασίας Διαδικτυακών Πληρωμών (Τράπεζα), του φορέα παροχής υπηρεσιών φιλοξενίας (Host Provider), του φορέα παροχής υπηρεσιών Διαδικτύου (ISP) ή του φορέα παροχής υπηρεσιών πρόσβασης (Access Provider).

Ακόμη, το kallipharm.gr και η εξειδικευμένη ομάδα του έχει ευθύνη για την εγκυρότητα των φαρμακευτικών συμβουλών που σας παρέχει, αλλά δεν υποκαθιστά ή αντικαθιστά την γνώμη ή συμβουλή του γιατρού σας.

5. Προστασία ατομικών δεδομένων

Το kallipharm.gr δεσμεύεται για την προστασία των προσωπικών δεδομένων των πελατών του. Η αναγκαία επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας γίνεται βάση του Ν.2472/1997. Το kallipharm.gr δεν διανέμει σε κανένα τρίτο πρόσωπο, οργανισμό, εταιρία οποιαδήποτε πληροφορία αφορά τους χρήστες και πελάτες του.

Οποιοσδήποτε χρήστης/πελάτης μπορεί να περιηγηθεί στην ιστοσελίδα μας χωρίς να δώσει κάποια προσωπική πληροφορία. Μόνο κατά την εκτέλεση μιας παραγγελίας το ηλεκτρονικό κατάστημα kallipharm.gr σας ζητάει τις αναγκαίες πληροφορίες για την εκτέλεσή της. Συγκεκριμένα για την διευκόλυνση του πελάτη κατά την παραγγελία ζητείται η δημιουργία ενός λογαριασμού. Ο πελάτης έχει την ευχέρια να συνεχίσει τη παραγγελία εφόσον το επιθυμεί και χωρίς τη δημιουργία λογαριασμού. Κατά την ολοκλήρωση της παραγγελίας ζητούνται τα απαραίτητα στοιχεία για την έκδοση του νόμιμου παραστατικού (Ονοματεπώνυμο πελάτη, πλήρης διεύθυνση, τηλέφωνο κ.τ.λ.).

Για λόγους προστασίας, στο kallipharm.gr δεν αποθηκεύονται κρίσιμα προσωπικά δεδομένα ,παρα μονο τα απαραίτητα στοιχεία επικοινωνίας που απαιτούνται για την διεκπαιρέωση της παραγγελίας.