Εγγραφή

Προσωπικά στοιχεία
*
*
*
Στοιχεία εταιρείας
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εισάγετε το ΑΦΜ με τον κωδικό χώρας (π.χ. GR 0000000000)

Πρέπει να ζητήσουμε και να αποθηκεύσουμε τα προσωπικά σας στοιχεία για τη νόμιμη πρόθεση να εκπληρώσουμε τη συμβατική υποχρέωσή μας να σας αποστείλουμε την επικοινωνία σχετικά με τις συναλλαγές σας στην ιστοσελίδα μας. Οι προσωπικές σας πληροφορίες αποθηκεύονται με ασφάλεια και επεξεργάζονται σύμφωνα με τις Ευρωπαϊκές οδηγίες GDPR.

Τα προσωπικά σας στοιχεία διατηρούνται στα συστήματά μας έως ότου ζητήσετε τη διαγραφή τους, ή θεωρούμε ότι είναι άσχετο για τους σκοπούς της παρούσας αίτησης.
Μπορείτε να αλλάξετε τα προσωπικά σας στοιχεία ανά πάσα στιγμή και να διατηρήσετε το ιστορικό αλλαγών. Ακολουθεί ο κατάλογος του σκοπού για τον οποίο θα χρησιμοποιηθούν τα προσωπικά σας στοιχεία:

1. Θα σας στείλουμε πληροφορίες σχετικά με τις παραγγελίες και τις συναλλαγές σας στην ιστοσελίδα μας.

2. Θα σας στείλουμε πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα, τις υπηρεσίες, τις εκπτώσεις και τις προσφορές μας, με τη συγκατάθεσή σας. 3.Μπορείτε να διαγράψετε τα προσωπικά σας στοιχεία από αυτήν την εφαρμογή. Ανατρέξτε στην επιλογή διαγραφής προσωπικών πληροφοριών.

Κάντε κλικ στο σύνδεσμο Πολιτικής απορρήτου για να δείτε τις λεπτομέρειες.

 
Ο κωδικός πρόσβασης
*
*
Συγκατάθεση

Εκτός από τις πληροφορίες που σας στέλνουμε για τη νόμιμη πρόθεση να εκπληρώσουμε τη συμβατική μας υποχρέωση, εμείς ή οι συνεργάτες μας μπορούμε επίσης να σας στείλουμε επικοινωνία για τα προϊόντα, τις υπηρεσίες, τις εκπτώσεις και τις προσφορές μας κλπ. Παρακαλώ δώστε τη συγκατάθεσή σας για να λάβετε τέτοια επικοινωνία.

Μπορείτε να αλλάξετε τη συγκατάθεση (επιτρέψετε ή να αρνηθείτε) ανά πάσα στιγμή. Η διαδρομή ελέγχου του ιστορικού συγκατάθεσή σας διατηρείται. (Σημείωση: Απαιτείται να δώσετε τη συγκατάθεσή σας μόνο για λογαριασμό σας.

Ο εργοδότης δεν μπορεί να συναινέσει για λογαριασμό των εργαζομένων)

Συγκατάθεση Ναι/Οχι